Najemcy

1 ARP S.A.
2 Autonomicza Lekarska Kasa Wzajemnej Pomocy
3 BAR & LUNCH
4 CTL Haldex S.A.
5 Fabryka Obrabiarek „Rafamet” S.A.
6 HIPH
7 PAP S.A
8 PTS Sp. z o.o.
9 Resti Poland Katowice S.C.
10 Russell Bedford Poland Sp. z o.o.
11 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach